per hores

B_insitu és una altra manera d’entendre l’interiorisme, que et permet contractar el nostre assessorament per hores o tant temps com desitgis. 1-In situ: Veiem l’espai a redissenyar. Parlem de les necessitats, de les possibilitats i de les propostes creatives que poden donar resposta. Primera hora 120 eur, segona i successives a 100 eur més IVA/ A partir d’aquí podem quedar-nos amb l’assessorament rebut o bé escollir el punt 2, 3 o 4

2-Projecte d’intencions: Document on queden reflectides les propostes creatives aportades. Distribució, concepte d’espai i materials a utilitzar. No sempre és necessari, però si es creu oportú, des de Binsitu prepararem la documentació perquè puguis aplicar els coneixements aportats. Cost de 500€ 3-Desenvolupament de projecte: Projecte d’interiorisme complert i amidaments per fer-ne la valoració econòmica. 4-Direcció d’obra: Seguiment de la implementació del projecte.