Pis RavalRehabilitació integral de cinc habitatges per convertir-los en pisos turístics. Des de B_insitu, hem dissenyat els espais interiors i hem donat assessorament en el mobiliari i la decoració.

back